home_06

pic_03

home_06

אודות

תמונת דוגמא

י.ד ברזאני היא חברה משפחתית ותיקה הפועלת בענף הבנייה החל משנת 1991.
החברה הנמצאת בבעלות דיין בר ויוסי ברון, מתמחה בתחום הבנייה למגורים ובתחום התשתיות והשלימה עד היום בהצלחה פרויקטים רבים.
החזון המלווה את החברה מתחילת דרכה הוא בנייה ברמה גבוהה, באיכות בלתי מתפשרת ותוך עמידה בלוחות זמנים – ערכים אשר באו לידי ביטוי בכל הפרויקטים שהחברה ביצעה עד היום.
החברה רווחית, בעלת יציבות פיננסית גבוהה ובעלת הון עצמי המשמש אותה גם למימון הפרויקטים השונים. בניית הדירות למגורים נעשית עם ליווי וערבות בנקאית המבטיחים את כספי הרוכשים.
בתחום המגורים החברה בנתה ובונה מאות יחידות דיור בירושלים, מבשרת ציון, בית שמש, קרית ענבים, נווה אילן, קיבוץ דברת ועוד. הפרויקטים שהושלמו שווקו בהצלחה לשביעות רצון הדיירים.
בתחום התשתיות ביצעה החברה פרויקטים של פיתוח שכונות וסלילת כבישים עבור משרד השיכון; בניית גשרים ומחלפים עבור חברת נתיבי ישראל, הקמת מסילת רכבת עבור רכבת ישראל ועוד עשרות פרויקטים עבור רשויות מקומיות, חברות עירוניות ועבור החטיבה להתיישבות בכל אזורי הארץ.
לחברה סיווג קבלני גבוה מטעם משרד הבינוי והשיכון בכל הענפים שבהם היא פועלת.

about-text_03

iconsaddress-e1422977657476.png

כתובת: קרית המדע 11 הר חוצבים,
ירושלים ת.ד 45113
בניין: בית אמות

iconsphone-e1422977622828.png

טלפון: 02-940-6000

iconsfax-e1422977646192.png

פקס: 02-940-6001

iconsmail-e1422977634798.png

דואר אלקטרוני: newm@ydb.co.il