home_06

pic_03

home_06

מהתקשורת

תמ"א 38: היזהרו מקבלני החתימות

מחקר: תמ"א 38 מעלה את שווי הדירות ב־30%

התנגד לתמ"א 38 וחויב ב-20 אלף ש"ח

לא תמיד כשיזם מבטיח לכם הרים וגבעות במסגרת פרויקט תמ"א 38 - הוא מתכוון להגשים את הבטחותיו. לפעמים אותו יזם הוא רק קבלן קולות, שמחתים את הדיירים ואז מוכר את החתימות לכל המרבה במחיר. ממה צריך להיזהר

לפירוט נוסף

בעקבות המחאה החברתית ניסו הרשויות לרתום את התוכנית לחיזוק מבנים לטובת הורדת מחירי הדיור. אלא שמחקר של לשכת השמאים מגלה תמונה הפוכה: מחירי הדירות רק יעלו ויגרמו לעליות מחירים גם בבניינים סמוכים. התמריצים לקבלנים צפויים להחריף את הבעיה

לפירוט נוסף

התנגד לתמ"א 38, דרש 700 אלף ש"ח - וחויב ב-20 אלף ש"ח. המפקחת על רישום מקרקעין בתל-אביב: תמ"א 38 לא נועד להגשים שאיפות כלכליות של דיירים

לפירוט נוסף

תמ"א 38: היזהרו מקבלני החתימות

לא תמיד כשיזם מבטיח לכם הרים וגבעות במסגרת פרויקט תמ"א 38 - הוא מתכוון להגשים את הבטחותיו. לפעמים אותו יזם הוא רק קבלן קולות, שמחתים את הדיירים ואז מוכר את החתימות לכל המרבה במחיר. ממה צריך להיזהר

לפירוט נוסף

מחקר: תמ"א 38 מעלה את שווי הדירות ב־30%

בעקבות המחאה החברתית ניסו הרשויות לרתום את התוכנית לחיזוק מבנים לטובת הורדת מחירי הדיור. אלא שמחקר של לשכת השמאים מגלה תמונה הפוכה: מחירי הדירות רק יעלו ויגרמו לעליות מחירים גם בבניינים סמוכים. התמריצים לקבלנים צפויים להחריף את הבעיה

לפירוט נוסף

התנגד לתמ"א 38 וחויב ב-20 אלף ש"ח

התנגד לתמ"א 38, דרש 700 אלף ש"ח - וחויב ב-20 אלף ש"ח. המפקחת על רישום מקרקעין בתל-אביב: תמ"א 38 לא נועד להגשים שאיפות כלכליות של דיירים

לפירוט נוסף

iconsaddress-e1422977657476.png

כתובת: קרית המדע 11 הר חוצבים,
ירושלים ת.ד 45113
בניין: בית אמות

iconsphone-e1422977622828.png

טלפון: 02-940-6000

iconsfax-e1422977646192.png

פקס: 02-940-6001

iconsmail-e1422977634798.png

דואר אלקטרוני: newm@ydb.co.il