home_06

pic_03

home_06

שומרי אמונים

הפרויקט ברח' שומרי אמונים בירושלים, הינו בסמיכות לשכונות המגורים ארזי הבירה, מאה שערים, מורשה. הפרויקט יכלול חמישה מבנים משודרגים ומחודשים. דיירי הבתים בפרויקט זה ייהנו משדרוג של תשתיות המים והביוב, שדרוג הנדסי מלא המחזק את הבית נגד רעידות אדמה, חיפוי הבניין באבן חדשה, התקנת מעלית לכל כניסה, בנוסף, לכל דירה, חדר ממ"ד, הרחבת הסלון, מרפסת חדשה.
בסיום הפרויקט בעלי הדירות ייהנו משיפור באיכות החיים, מסביבת מגורים חדשה, מעלייה בערך הדירות ומבניינים העומדים בתקני הבנייה העדכניים ביותר ובעלי חזות מודרנית.

תצלומי אוויר

תוכניות

מצב לוח הזמנים של הפרויקט

iconsaddress-e1422977657476.png

כתובת: קרית המדע 11 הר חוצבים,
ירושלים ת.ד 45113
בניין: בית אמות

iconsphone-e1422977622828.png

טלפון: 02-940-6000

iconsfax-e1422977646192.png

פקס: 02-940-6001

iconsmail-e1422977634798.png

דואר אלקטרוני: newm@ydb.co.il