home_06

pic_03

home_06

תמ"א 38 / מידע מקצועי / ההצעה שלנו

איכות חיים חדשה בכל אבן ואבן

בואו ליהנות מחידוש הבניין והעלאת רמת החיים!

* חיזוק יסודות המבנה כנגד רעידות אדמה, בהתאם לתקן 413

* הקמת ממ"ד לכל דירה, בהתאם לקווי הבניין

* בניית מרפסת שמש בכל דירה, בהתאם לקווי הבניין

* חידוש המעלית/הוספת מעלית לרשות הדיירים

* עיצוב פנים של לובי הכניסה, כולל התקנת תיבות דואר וכד'

* חידוש ושיפור חזות הבניין

* הקמת גדרות, שבילי גישה וגינון, כחלק מהפיתוח הסביבתי

* חידוש תשתיות הביוב, המים והחשמל המשותפות

* שינוי מיקום והחלפה של דודי השמש, ע"פ הצורך

* חיפוי המבנה באבן ירושלמית או חידוש הטייח - בהתאם לאזור המבנה

 

iconsaddress-e1422977657476.png

כתובת: קרית המדע 11 הר חוצבים,
ירושלים ת.ד 45113
בניין: בית אמות

iconsphone-e1422977622828.png

טלפון: 02-940-6000

iconsfax-e1422977646192.png

פקס: 02-940-6001

iconsmail-e1422977634798.png

דואר אלקטרוני: newm@ydb.co.il