home_06

pic_03

home_06

פינוי - בינוי / שלבי ביצוע הפרויקט

 

שלב א' – הגשת תכנון ראשוני למהנדס העיר וקבלת המלצתו.

שלב ב' - הכרזה של ממשלת ישראל למתחם כמתחם "פינוי בינוי" על מנת לקבל את הפטורים וההטבות ממיסוי.

שלב ג' – תכנון תוכנית בניין עיר המגדירה את הזכויות, אחוזי הבניה, איך תראה השכונה החדשה, כבישים חדשים, ועוד תהליך זה מתבצע מול הוועדה המחוזית.

שלב ד' – היתרי בניה.

שלב ה' –בינוי פינוי: התושבים עוברים דירה לדירה חלופית לתקופת הבניה.

שלב ו' - אכלוס בדירת החלומות.

 

 

 

iconsaddress-e1422977657476.png

כתובת: קרית המדע 11 הר חוצבים,
ירושלים ת.ד 45113
בניין: בית אמות

iconsphone-e1422977622828.png

טלפון: 02-940-6000

iconsfax-e1422977646192.png

פקס: 02-940-6001

iconsmail-e1422977634798.png

דואר אלקטרוני: newm@ydb.co.il